Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


api_integracio

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
api_integracio [2016/03/29 16:16]
falu
api_integracio [2016/03/29 16:17] (aktuális)
falu
Sor 57: Sor 57:
             var password = "​testjelszó";​             var password = "​testjelszó";​
  
-            //var data = "<​place_id>​24</​place_id><​name>​Gipsz Jakab Ű</​name><​phone>​+36301234567</​phone><​email>​proba@teszt.hu</​email><​comment>​Teszt rendelés</​comment><​refcode>​VSZ000001</​refcode><​language>​hu-HU</​language><​cod_amount>​10000</​cod_amount><​cod_currency>​HUF</​cod_currency>";​ +          ​
             var req = (HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(url);​             var req = (HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(url);​
  
Sor 67: Sor 66:
             req.Method = "​GET";​             req.Method = "​GET";​
  
-            //byte[] dataBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(data);​ +          ​
-            //​req.ContentLength = dataBytes.Length;​ +
- +
-            //​System.IO.Stream stream = req.GetRequestStream();​ +
-            //​stream.Write(dataBytes,​ 0, dataBytes.Length);​ +
-            //​stream.Close();​+
  
             ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };             ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };
Sor 82: Sor 76:
                 {                 {
                     System.IO.Stream respStream = response.GetResponseStream();​                     System.IO.Stream respStream = response.GetResponseStream();​
-                    //byte[] buf = new byte[4096]; 
-                    //int count = 1; 
-                    //while (count > 0) 
-                    //{ 
-                    //    count = respStream.Read(buf,​ 0, buf.Length);​ 
-                    //    if (count > 0) 
-                    //        ms.Write(buf,​ 0, buf.Length);​ 
-                    //} 
                     using (var reader = new StreamReader(respStream))                     using (var reader = new StreamReader(respStream))
                     {                     {
api_integracio.txt · Utolsó módosítás: 2016/03/29 16:17 szerkesztette: falu