Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


api_integracio

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
api_integracio [2016/03/29 16:17]
falu
api_integracio [2020/03/30 16:50] (aktuális)
geri régebbi változat helyreállítva (2019/10/08 14:31)
Sor 6: Sor 6:
   * Rendelését tudja Módosítani,​ Lecserélni,​ törölni   * Rendelését tudja Módosítani,​ Lecserélni,​ törölni
   * Le tudja kérdezni milyen állapota van egy adott rendelésnek   * Le tudja kérdezni milyen állapota van egy adott rendelésnek
-  * Címkét tud nyomtatni+  * Címkét tud nyomtatni ​(vonalkód formátum: code 128)
  
 Az aktuális API leírás: Az aktuális API leírás:
-  * Angolul {{::​foxpost-ecommerce-api-v1_0r6.pdf|Api Documentation}} +  * Angolul {{https://​api.csomagvarazslo.hu/v2/en/documentation|Api Documentation}} 
-  * Magyarul {{::​api_dokumentacio.pdf|Api Dokumentáció}} +  * Magyarul ​{{https://​api.csomagvarazslo.hu/v2/documentation|Api Dokumentáció}}
- +
- +
-???​Átvételi pont lista lekérdezése +
-!!!Az átvételi pontok lekérdezéséhez két lehetőség áll rendelkezésére az egyes webshopok fejlesztőinek. +
- +
-    * PHP cURL lekérdezés +
-        <​code>​ +
-          <?php +
-             $ch = curl_init("​URL"​);​ +
- +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HEADER,​ 0); +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Accept:​application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Content-Type:​application/​vnd.cleveron+json"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,"​USERNAME:​PASSWORD"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ 1); +
- +
- +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); +
-            $res =curl_exec($ch);​ +
-            $res=json_decode($res);​ +
-            curl_close($ch);​ +
-          ?>  +
-        </​code>​ +
-    * Távoli szerverről való lekérés (file_get_contents) +
-      *  A megfelelő beillesztés érdekében kérem keresse fel Ügyfélszolgálatunkat (<​info@foxpost.hu>​) +
- +
-    * C# Példakód lokáció lekérdezésére +
-    <​code>​ +
-  using System; +
-using System.Collections.Generic;​ +
-using System.IO;​ +
-using System.Linq;​ +
-using System.Net;​ +
-using System.Text;​ +
-using System.Threading.Tasks;​ +
- +
-namespace FoxPost +
-+
-    class Program +
-    { +
-        static void Main(string[] args) +
-        { +
-            var url = "https://​api.foxpost.hu/ecomm/places/"; +
-            var userName = "​testusernév";​ +
-            var password = "​testjelszó";​ +
- +
-           +
-            var req = (HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(url);​ +
- +
-            req.Headers.Add("​Authorization",​ "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(userName + ":"​ + password)));​ +
-            //​req.Credentials = new NetworkCredential(userName,​ password);​ +
-            req.Accept = "​application/​vnd.cleveron+xml;​ version=1.0";​ +
-            req.ContentType = "​application/​vnd.cleveron+xml;​ version=1.0";​ +
-            req.Method = "​GET";​ +
- +
-           +
- +
-            ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; }+
- +
-            var ms = new System.IO.MemoryStream();​ +
-            try +
-            { +
-                using (var response = (System.Net.HttpWebResponse)req.GetResponse()) +
-                { +
-                    System.IO.Stream respStream = response.GetResponseStream();​ +
-                    using (var reader = new StreamReader(respStream)) +
-                    { +
-                        string res = reader.ReadToEnd();​ +
-                        Console.WriteLine(res.ToString());​ +
-                    ​} +
-                } +
-            } +
-            catch (WebException ex) +
-            { +
-                Console.WriteLine(ex.Message);​ +
-            } +
-        } +
-    } +
-+
- +
-    </​code>​ +
- +
-???​Rendelés Feladás Menete +
-!!!A rendelések feladása a Foxpost hálózatának 3 egyszerű módon történhet. +
-    * API Feladás +
-    <​code>​ +
-        <?php +
-         +
-         $jt = array (               +
-            "​place_id"​=>​ "​24",​ +
-            "​name"​ => "​xxx",​  +
-            "​phone"​ => "​123456789",​  +
-            "​email"​ => "​xxx@XX.hu",​ +
-            "​comment"​ => "Teszt Rendelés",​ +
-            "​refcode"​ => "​XXX",​ +
-            "​language"​ => "​hu-HU",​ +
-            "​cod_amount"​ => "​10000",​ +
-            "​cod_currency"​ => "​HUF",​ +
-          );                        +
-          $string=json_encode($jt);​ +
-         +
- +
-          $context = stream_context_create(array( +
-          '​http'​ => array( +
-             '​header'​ => '​Authorization:​ Basic ' . base64_encode(usernam:​password) . "​\r\n"​ . +
-             '​Accept:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​ . "​\r\n"​ . +
-             '​Content-Type:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​ . "​\r\n"​ . +
-             '​Content-Length:​ ' . strlen($string) . "​\r\n"​ . +
-             '​Accept-Encoding:​ gzip, deflate',​ +
-             '​method'​=>'​POST',​ +
-             '​content'​ => $string +
-          ) +
-        )); +
- +
- +
-        $data = file_get_contents(URL . '​orders',​ false, $context);​ +
- +
-  ​ +
-  +
-        ?> +
-    </​code>​ +
-    ​BATCH import azaz tömeges rendelés felvitel CSV vagy XLS file segítségével. +
-        * E-service portálunkon található példa file alapján az ön webshopőja automatikusan legenrálhatja a batch importhoz szükséges file, vagy akár manuálisan ki is tööltheti.  +
-     +
-    * Kézi rendelés feladás. +
-            * E-service portálunkon a rendelés feladása gonmbbra kattintva tudja felvinni egyesével az adott rendelés paramétereit. +
- +
-???​Rendelés Módosítása,​ Lecserélése,​ Törlése +
-!!!Minden esetben csak olyan rendeléseknek a paramétereit lehet módosítani,​ illetve Törölni melynek az állapota ÚJ +
- +
-<​code>​ +
-<?php +
- if (isset($_GET['​operation'​])) ​{ +
- +
- $operation = strtoupper($_GET['​operation'​]);​ +
- $barcode = '';​ +
- $json = '';​ +
- if (isset($_GET['​barcode'​])) ​{ +
- $barcode = $_GET['​barcode'​];​ +
-+
- if (isset($_GET['​json'​])) { +
- $json = $_GET['​json'​];​ +
-+
-                 +
-                //print $operation;​ +
-  +
- $url = 'https://​api.foxpost.hu/ecomm/orders/'​ . $barcode; +
- +
- $ch = curl_init($url);​ +
- +
- curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,'​USERNAME:​PASSWORD'​);​ +
- +
- if ($operation != '​DELETE'​ && $operation != '​GET'​) { +
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_POST,​ true); +
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_POSTFIELDS,​ $json); +
- } +
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_CUSTOMREQUEST,​ $operation);​ +
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HTTPHEADER,​ array( +
- '​Accept:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0',​ +
- '​Content-Type:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​) +
- ); +
- +
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); +
- $res = curl_exec($ch);​ +
- curl_close($ch);​ +
- +
- var_dump($res);​  +
- } +
-?> +
- +
- +
-</​code>​ +
- +
- +
-???​Rendelés állapotának lekérdezése +
-!!!<​code>​ +
-   <?​php +
-     $ch = curl_init("​URL/​BARCODE"​);​ +
-            //$fp = fopen("​example_homepage.txt",​ "​w"​);​ +
- +
-            //​curl_setopt($ch,​ CURLOPT_FILE,​ $fp); +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HEADER,​ 0); +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Accept:​application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Content-Type:​application/​vnd.cleveron+xml"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,"​username:​password"​);​ +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ 1); +
- +
- +
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); +
- +
-            $res1 =curl_exec($ch);​ +
-            curl_close($ch);​ +
- +
-            $res1=json_decode($res1);​ +
-             +
-          switch ($res1->​status) { +
-                +
-            case "​new":​  +
-                 ​$a="​Új megrendelés"; ​   +
-                break; +
-            case "​to-term":​  +
-                  $a="A csomag logisztikai terminál felé" ;  +
-                break; +
-            case "​in-term":​  +
-                   ​$a="​A csomag a logisztikai terminálban";​ +
-                break; +
-            case "​to-apt":​  +
-                   ​$a="​A csomag a terminál felé";​  +
-                break; +
-            case "​in-apt":​  +
-                   ​$a="​A csomag a terminálban"; ​  +
-                break; +
-            case "​delivered":​  +
-                   ​$a="​A csomag kézbesítve"; ​  +
-                break; +
-            case "​ret-in-apt":​  +
-                  $a="A csomag Úton vissza a terminálba"; ​   +
-                break; +
-            case "​ret-to-term":​  +
-                   ​$a="​A csomag Úton vissza a logisztikai terminálba"; ​  +
-                break; +
-            case "​ret-in-term":​  +
-                   ​$a="​A csomag visszakerült a logisztikai terminálba"; ​  +
-                break; +
-            case "​ret-to-apt":​  +
-                    $a="A csomag Úton vissza a terminálba";​  +
-                break; +
-            case "​ret-delivered":​  +
-                    $a="A csomagot újra kezbesítették";​  +
-                break; +
-            case "​lost":​  +
-                    $a="A csomag elveszett";​  +
-                break; +
-            case "​cancelled":​  +
-                    $a="A rendelését törölték";​  +
-                break; +
-            default:  +
-                    $a="Ez a rendelési szám nem található rendszerünkben";​ +
-                break; +
- +
-            }  +
-             +
-            print $a; +
-         } +
-     ?>​ +
-  </​code>​ +
-   +
-   +
- ???​Cimke nyomtatása +
- ​!!!Csomag cimkét két féle képen tud nyomtatni miután belépett az e-service felületre.  +
-  * Több cimke együttes nyomtatása A4-es méretben illetve a4-es papírra 8 darab  +
-      * A nyomtatni kívánt rendelések kijelölése után lehetséges megadni milyen formátumban szeretné legenerálni és kinyomtatni  +
- +
-  * egy cimke nyomtatása ebben az esetben csak az a4-es méret lehetséges +
- +
- === FONTOS === +
- +
-Javasoljuk, hogy a letöltött pdf dokumentumot [[https://​get.adobe.com/​hu/​reader/​|Adobe Reader]] pdf olvasóval nyissa meg és onnan nyomtassa ki   +
- +
- +
-         +
- +
api_integracio.1459261049.txt.gz · Utolsó módosítás: 2016/03/29 16:17 szerkesztette: falu