Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


api_integracio

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
Következő változat Következő változat mindkét oldalon
api_integracio [2019/10/04 10:01]
tamasr
api_integracio [2019/10/08 14:31]
geri
Sor 6: Sor 6:
   * Rendelését tudja Módosítani,​ Lecserélni,​ törölni   * Rendelését tudja Módosítani,​ Lecserélni,​ törölni
   * Le tudja kérdezni milyen állapota van egy adott rendelésnek   * Le tudja kérdezni milyen állapota van egy adott rendelésnek
-  * Címkét tud nyomtatni+  * Címkét tud nyomtatni ​(vonalkód formátum: code 128)
  
 Az aktuális API leírás: Az aktuális API leírás:
   * Angolul {{https://​api.csomagvarazslo.hu/​v2/​en/​documentation|Api Documentation}}   * Angolul {{https://​api.csomagvarazslo.hu/​v2/​en/​documentation|Api Documentation}}
   * Magyarul {{https://​api.csomagvarazslo.hu/​v2/​documentation|Api Dokumentáció}}   * Magyarul {{https://​api.csomagvarazslo.hu/​v2/​documentation|Api Dokumentáció}}
- 
- 
-???​Átvételi pont lista lekérdezése 
-!!!Az átvételi pontok lekérdezéséhez két lehetőség áll rendelkezésére az egyes webshopok fejlesztőinek. 
- 
-    * PHP cURL lekérdezés 
-        <​code>​ 
-          <?php 
-             $ch = curl_init("​URL"​);​ 
- 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HEADER,​ 0); 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Accept:​application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Content-Type:​application/​vnd.cleveron+json"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,"​USERNAME:​PASSWORD"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ 1); 
- 
- 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); 
-            $res =curl_exec($ch);​ 
-            $res=json_decode($res);​ 
-            curl_close($ch);​ 
-          ?>  
-        </​code>​ 
-    * Távoli szerverről való lekérés (file_get_contents) 
-      *  A megfelelő beillesztés érdekében kérem keresse fel Ügyfélszolgálatunkat (<​info@foxpost.hu>​) 
- 
-    * C# Példakód lokáció lekérdezésére 
-    <​code>​ 
-  using System; 
-using System.Collections.Generic;​ 
-using System.IO; 
-using System.Linq;​ 
-using System.Net; 
-using System.Text;​ 
-using System.Threading.Tasks;​ 
- 
-namespace FoxPost 
-{ 
-    class Program 
-    { 
-        static void Main(string[] args) 
-        { 
-            var url = "​https://​api.foxpost.hu/​ecomm/​places/";​ 
-            var userName = "​testusernév";​ 
-            var password = "​testjelszó";​ 
- 
-          ​ 
-            var req = (HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(url);​ 
- 
-            req.Headers.Add("​Authorization",​ "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(userName + ":"​ + password)));​ 
-            //​req.Credentials = new NetworkCredential(userName,​ password); 
-            req.Accept = "​application/​vnd.cleveron+xml;​ version=1.0";​ 
-            req.ContentType = "​application/​vnd.cleveron+xml;​ version=1.0";​ 
-            req.Method = "​GET";​ 
- 
-          ​ 
- 
-            ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; }; 
- 
-            var ms = new System.IO.MemoryStream();​ 
-            try 
-            { 
-                using (var response = (System.Net.HttpWebResponse)req.GetResponse()) 
-                { 
-                    System.IO.Stream respStream = response.GetResponseStream();​ 
-                    using (var reader = new StreamReader(respStream)) 
-                    { 
-                        string res = reader.ReadToEnd();​ 
-                        Console.WriteLine(res.ToString());​ 
-                    } 
-                } 
-            } 
-            catch (WebException ex) 
-            { 
-                Console.WriteLine(ex.Message);​ 
-            } 
-        } 
-    } 
-} 
- 
-    </​code>​ 
- 
-???​Rendelés Feladás Menete 
-!!!A rendelések feladása a Foxpost hálózatának 3 egyszerű módon történhet. 
-    * API Feladás 
-    <​code>​ 
-        <?php 
-        ​ 
-         $jt = array (              ​ 
-            "​place_id"​=>​ "​24",​ 
-            "​name"​ => "​xxx", ​ 
-            "​phone"​ => "​123456789", ​ 
-            "​email"​ => "​xxx@XX.hu",​ 
-            "​comment"​ => "Teszt Rendelés",​ 
-            "​refcode"​ => "​XXX",​ 
-            "​language"​ => "​hu-HU",​ 
-            "​cod_amount"​ => "​10000",​ 
-            "​cod_currency"​ => "​HUF",​ 
-          );                        
-          $string=json_encode($jt);​ 
-        ​ 
- 
-          $context = stream_context_create(array( 
-          '​http'​ => array( 
-             '​header'​ => '​Authorization:​ Basic ' . base64_encode(usernam:​password) . "​\r\n"​ . 
-             '​Accept:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​ . "​\r\n"​ . 
-             '​Content-Type:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​ . "​\r\n"​ . 
-             '​Content-Length:​ ' . strlen($string) . "​\r\n"​ . 
-             '​Accept-Encoding:​ gzip, deflate',​ 
-             '​method'​=>'​POST',​ 
-             '​content'​ => $string 
-          ) 
-        )); 
- 
- 
-        $data = file_get_contents(URL . '​orders',​ false, $context); 
- 
-  ​ 
-  
-        ?> 
-    </​code>​ 
-    * BATCH import azaz tömeges rendelés felvitel CSV vagy XLS file segítségével. 
-        * E-service portálunkon található példa file alapján az ön webshopőja automatikusan legenrálhatja a batch importhoz szükséges file, vagy akár manuálisan ki is tööltheti. ​ 
-    ​ 
-    * Kézi rendelés feladás. 
-            * E-service portálunkon a rendelés feladása gonmbbra kattintva tudja felvinni egyesével az adott rendelés paramétereit. 
- 
-???​Rendelés Módosítása,​ Lecserélése,​ Törlése 
-!!!Minden esetben csak olyan rendeléseknek a paramétereit lehet módosítani,​ illetve Törölni melynek az állapota ÚJ 
- 
-<​code>​ 
-<?php 
- if (isset($_GET['​operation'​])) { 
- 
- $operation = strtoupper($_GET['​operation'​]);​ 
- $barcode = '';​ 
- $json = '';​ 
- if (isset($_GET['​barcode'​])) { 
- $barcode = $_GET['​barcode'​];​ 
- } 
- if (isset($_GET['​json'​])) { 
- $json = $_GET['​json'​];​ 
- } 
-                ​ 
-                //print $operation; 
-  
- $url = '​https://​api.foxpost.hu/​ecomm/​orders/'​ . $barcode; 
- 
- $ch = curl_init($url);​ 
- 
- curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,'​USERNAME:​PASSWORD'​);​ 
- 
- if ($operation != '​DELETE'​ && $operation != '​GET'​) { 
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_POST,​ true); 
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_POSTFIELDS,​ $json); 
- } 
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_CUSTOMREQUEST,​ $operation);​ 
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HTTPHEADER,​ array( 
- '​Accept:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0',​ 
- '​Content-Type:​ application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0'​) 
- ); 
- 
- curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); 
- $res = curl_exec($ch);​ 
- curl_close($ch);​ 
- 
- var_dump($res);​  
- } 
-?> 
- 
- 
-</​code>​ 
- 
- 
-???​Rendelés állapotának lekérdezése 
-!!!<​code>​ 
-   <?​php 
-     $ch = curl_init("​URL/​BARCODE"​);​ 
-            //$fp = fopen("​example_homepage.txt",​ "​w"​);​ 
- 
-            //​curl_setopt($ch,​ CURLOPT_FILE,​ $fp); 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HEADER,​ 0); 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Accept:​application/​vnd.cleveron+json;​ version=1.0"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_HEADER,"​Content-Type:​application/​vnd.cleveron+xml"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​CURLOPT_USERPWD,"​username:​password"​);​ 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ 1); 
- 
- 
-            curl_setopt($ch,​ CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,​ false); 
- 
-            $res1 =curl_exec($ch);​ 
-            curl_close($ch);​ 
- 
-            $res1=json_decode($res1);​ 
-            ​ 
-          switch ($res1->​status) { 
-                
-            case "​new": ​ 
-                 ​$a="​Új megrendelés"; ​   
-                break; 
-            case "​to-term": ​ 
-                  $a="A csomag logisztikai terminál felé" ;  
-                break; 
-            case "​in-term": ​ 
-                   ​$a="​A csomag a logisztikai terminálban";​ 
-                break; 
-            case "​to-apt": ​ 
-                   ​$a="​A csomag a terminál felé"; ​ 
-                break; 
-            case "​in-apt": ​ 
-                   ​$a="​A csomag a terminálban";  ​ 
-                break; 
-            case "​delivered": ​ 
-                   ​$a="​A csomag kézbesítve";  ​ 
-                break; 
-            case "​ret-in-apt": ​ 
-                  $a="A csomag Úton vissza a terminálba"; ​   
-                break; 
-            case "​ret-to-term": ​ 
-                   ​$a="​A csomag Úton vissza a logisztikai terminálba";  ​ 
-                break; 
-            case "​ret-in-term": ​ 
-                   ​$a="​A csomag visszakerült a logisztikai terminálba";  ​ 
-                break; 
-            case "​ret-to-apt": ​ 
-                    $a="A csomag Úton vissza a terminálba"; ​ 
-                break; 
-            case "​ret-delivered": ​ 
-                    $a="A csomagot újra kezbesítették"; ​ 
-                break; 
-            case "​lost": ​ 
-                    $a="A csomag elveszett"; ​ 
-                break; 
-            case "​cancelled": ​ 
-                    $a="A rendelését törölték"; ​ 
-                break; 
-            default: ​ 
-                    $a="Ez a rendelési szám nem található rendszerünkben";​ 
-                break; 
- 
-            }  
-            ​ 
-            print $a; 
-         } 
-     ?> 
-  </​code>​ 
-  ​ 
-  ​ 
- ???​Cimke nyomtatása 
- ​!!!Csomag cimkét két féle képen tud nyomtatni miután belépett az e-service felületre. ​ 
-  * Több cimke együttes nyomtatása A4-es méretben illetve a4-es papírra 8 darab  
-      * A nyomtatni kívánt rendelések kijelölése után lehetséges megadni milyen formátumban szeretné legenerálni és kinyomtatni ​ 
- 
-  * egy cimke nyomtatása ebben az esetben csak az a4-es méret lehetséges 
- 
- === FONTOS === 
- 
-Javasoljuk, hogy a letöltött pdf dokumentumot [[https://​get.adobe.com/​hu/​reader/​|Adobe Reader]] pdf olvasóval nyissa meg és onnan nyomtassa ki  ​ 
- 
- 
-        ​ 
-  
api_integracio.txt · Utolsó módosítás: 2020/03/30 16:50 szerkesztette: geri